CUIJPERS ADVIES / PROJECTBUREAU RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

PROJECT-OFFICE FOR SPATIAL DEVELOPMENT (POSD)

HOME   

engelse-vlag English 

vlag-rusland русский 

ERFGOED

CULTUURHISTORIE EN BESTEMMINGSPLANNEN

DELTATECHNOLOGIE  - (alleen in het Engels beschikbaar)

STEDENBOUW


PROJECTEN


EMAILHOME

Cuijpers Advies / Projectbureau Ruimtelijke Ontwikkeling is actief op het gebied van erfgoed, cultuurhistorie, stedenbouw, ruimtelijke ordening en deltatechnologie. Onze passie en speciale expertise op het gebied van cultuurhistorie en ruimtelijke ordening is inmiddels bekend in Nederland en daarbuiten.

Cuijpers Advies / Projectbureau Ruimtelijke Ontwikkeling is een voortzetting van Adviesbureau Cuijpers. Het bureau bestaat al sinds 1981 en biedt dus al ruim 35 jaar zijn bijzondere deskundigheid aan.  


NIEUWS !

MILIEU EFFECT RAPPORTAGE AMSTERDAM

Als adviseur en lid van de werkgroep ter beoordeling van de Milieu Effect Rapportage over het Hamerkwartier in Amsterdam, bezocht Jos Cuijpers op 10 mei 2019, samen met de andere werkgroepleden, de locatie. De rondleiding gebeurde uiteraard op de fiets.

hamerkwartier

ZUIDERWATERLINIE

Sinds december 2018 is CUIJPERS ADVIES betrokken bij de Zuiderwaterlinie. Dit is een verdedigingslinie die tussen 1700 en 1886 functioneerde om aanvallen op Holland vanuit het zuiden te stoppen.

    TV-serie over de Zuiderwaterlinie

Vanaf 1 juli 2019 zendt Omroep Brabant wekelijks een aflevering uit over de geschiedenis en het landschap van de Zuiderwaterlinie. De serie is geproduceerd door  Dirty Paws Media in Tilburg.  CUIJPERS ADVIES heeft meegewerkt aan de inhoudelijke begeleiding.

zuiderwaterlinie

   (klik op de afbeelding om de eerste aflevering te bekijken)

    De Erfgoedvisie Zuiderwaterlinie

In mei 2019 is de Erfgoedvisie Zuiderwaterlinie in concept gereed gekomen, opgesteld door CUIJPERS ADVIES. Hierin worden de belangrijkste overblijfselen van de linie geïnventariseerd en worden voorstellen gedaan voor het behoud van de restanten en de inzet van de linie voor toeristische doeleinden (langetermijnperspectief en uitvoeringsprogramma). In het verlengde daarvan worden diverse lezingen verzorgd en adviezen gegeven.

omslag-zwl lezing-olst-wijhe


JOS CUIJPERS in ABU DHABI (VAE) - mei 2017: duurzaamheid, erfgoed en toerisme

Op uitnodiging van Isocarp, een internationale vereniging voor stedelijke en regionale planning, heeft Jos Cuijpers in mei 2017 deelgenomen aan een missie voor de opleiding van officials in Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten). In lezingen en workshops maakten ervaren en minder ervaren medewerkers van de stedenbouwkundige dienst van Abu Dhabi  kennis met onder meer duurzaamheid, erfgoed en toerisme in relatie tot ruimtelijke planning.

abu dhabi

Docenten en deelnemers aan de cursus in Abu Dhabi


JOS CUIJPERS IN UFA (Rusland) - november 2016: Erfgoedtoerisme en stedelijke ontwikkeling

In zijn lezingen tijdens de internationale wetenschappelijke conferentie "Preservation and rational use of cultural heritage in tourism" op 16 en 17 november 2016 heeft Jos Cuijpers aandacht gevraagd voor het belang van een doelgerichte ruimtelijke planning bij de ontwikkeling van erfgoedtoerisme. Ook heeft hij bij zijn bezoek aan Ufa overleg gevoerd met diverse officials, zoals de burgemeester van Ufa, Irek I. Yalalov en het Hoofd van de Republiek Bashkortostan, Rustem Khamitov.

gesprek-head-bashkortostan

persberichten:

persbericht-1  persbericht-2 persbericht-3


JOS CUIJPERS IN BEIJING (China) augustus 2016: Belangrijke rol voor digitale technieken bij  ontwikkeling erfgoedtoerisme

deelnemrs-160809-uitsnede

Tijdens het 4e Internationale symposium over Bescherming en Digitalisering van Cultureel Erfgoed  (2016 CHCD Symposium) in Beijing (China) op 8 en 9 augustus 2016 heeft Jos Cuijpers in zijn lezing "Digital reconstruction technology and heritage tourism" gewezen op de belangrijke rol die digitale technieken in de toekomst zullen spelen bij de ontwikkeling van het erfgoedtoerisme. In zijn lezing gaf hij diverse voorbeelden uit binnen- en buitenland van de fascinerende ontwikkelingen die er de laatste jaren op dit gebied zijn geweest.

mei 2016: Een bijzondere ruimtelijke structuur bij Sint-Oedenrode

Binnenkort gaat een team van deskundigen en plaatselijke bewoners aan de slag om de historische achtergronden van een stelsel van waterlopen, wallen en andere lijnelementen te achterhalen en om de gemeente Sint-Oedenrode en het waterschap De
Dommel te adviseren over mogelijk hergebruik van dit bijzondere historische
waterfenomeen. meer

Jos Cuijpers in Brussel (maart 2016): meer oog voor kwaliteit!

Op 15 maart 2016 hield Jos Cuijpers een lezing tijdens de conferentie "Supporting Tourism in Europe: Working towards Sustainability, Competitiveness and Growth. Daarin benadrukte hij de noodzaak om te komen tot een meer kwalitatieve benadering van toerisme. In het verleden lag teveel de nadruk op aantallen bij de ontwikkeling van toerisme. Het is noodzakelijk dat kwaliteit meer nadruk krijgt en dat er oog komt voor de verschillende motieven van erfgoedtoeristen om een plaats te bezoeken.

Boek over projecten in Rusland verschenen

omslag-yaroslavl-2

Onlangs is een boek verschenen over twee projecten in Rusland waar Cuijpers Advies/POSD bij betrokken was: het fort van de stad Rostov Veliki, waaraan Jos Cuijpers samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gewerkt heeft en de toeristische ontwikkeling van het dorp Poreche-Rybnoye in opdracht van de Stichting voor Herstel van de Russische Buitenplaatsen. Het boek bevat artikelen in het Russisch en het Engels. Het artikel over Poreche-Rybnoye is geschreven door Jos Cuijpers.

lees het boek

interview-2

Interview met Jos Cuijpers

Ryan van Schijndel en Lex de Rooij hebben voor hun werkstuk Nederlands Jos Cuijpers geïnterviewd. Het ging vooral over de piramide die hij  bij Ossendrecht ontdekt heeft. Ryan en Lex kregen voor hun interview een 8,5!!
Goed werk, jongens!
Lees het hele interview hier.

Een bijzonder fort in Rostov Veliki (Rusland)

In juni en november 2014 nam Jos Cuijpers deel aan missies naar de stad Rostov Veliki in Rusland. De missies waren georganiseerd door de Nederlandse ambassade in Moskou, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Stichting voor Herstel van de Russische Buitenplaatsen. In december 2014 bezochten officials vanuit Rostov Veliki Nederland met het doel om kennis te nemen van de Nederlandse ervaringen met het restaureren en benutten van historische vestingwerken.

rostov-1  heusden-1
De fortificaties van Rostov Veliki (Ru)             Vergelijkbare situatie in Heusden (Ned.)

De vestingwerken van Rostov Veliki zijn in 1631 ontworpen door de Nederlander Jan Cornelius van Rodenburg, destijds in dienst van de Tsaar. De vestingwerken liggen er nog opvallend gaaf bij. Het is een enerverende ervaring om zulke typisch Hollandse vestingwerken te zien met op de achtergrond de sprookjesachtige koepels van het Rostovse Kremlin. In 2015 worden de plannen verder uitgewerkt.

Plattelandstoerisme naar Poreche-Rybnoye (Rusland)

Tijdens een congres over de ruimtelijke ontwikkeling in deze omgeving heeft  Jos Cuijpers op 11 november 2014 de bevindingen gepresenteerd van zijn onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van plattelandstoerisme in de kern Poreche-Rybnoye, ongeveer 200 km van Moskou. Het onderzoek omvatte onder meer een SWOT-analyse en een ruimtelijke visie. De uitkomst is, dat er zeker mogelijkheden liggen voor deze mooie plattelandskern, mits de verschillende initiatieven voldoende uitgewerkt kunnen worden. 

Jos Cuijpers in Londen: Architectuur is veel te belangrijk om aan architecten over te laten!

Tijdens een lezing voor de London Summit of Leaders ‘Rapid urbanization: Economy, Society, Management’ op 17 april 2014 heeft Jos Cuijpers een lans gebroken voor meer burgerparticipatie bij grote bouwprojecten en vooral bij projecten in historische binnensteden. Zijn lezing: "Cultural heritage - quality for free" werd met instemming ontvangen door vertegenwoordigers van grote steden, bouw- en andere bedrijven uit de hele wereld.

Workshop in Helsinki

Vlak voor de kust van de Finse hoofdstad Helsinki ligt het forteiland Suomenlinna. Het eiland staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO.
Op het eiland wonen enkele honderden mensen en zijn ondernemers actief, vooral in het toerisme. Ook zijn er culturele instellingen. Voor de ondernemers en instellingen organiseert het bestuur van Suomenlinna op 7 maart 2014 een workshop waarin Jos Cuijpers hen meer zal vertellen over de planning van erfgoedtoerisme en het opzetten van een erfgoedtoeristisch werkplan.

suomenlinnaSuomenlinna  

icon-1

Moscow Urban Forum 2013

Op 5 - 7 december 2013 werd het Moscow Urban Forum 2013 georganiseerd (in Moskou uiteraard). Ongeveer 3000 bezoekers hadden zich ingeschreven en hadden een keuze uit 26 lezingen en tientallen forumdiscussies. Er waren bestuurders van miljoenensteden uit de hele wereld en deskundigen op allerlei gebieden gerelateerd aan stedelijke ontwikkeling.

Jos Cuijpers heeft er een voordracht gehouden over "Culture tourism outside the city centre" en heeft daarnaast een bijdrage geleverd aan een forumdiscussie over de creatieve industrie.

rodeplein-dec2013-4

Op het Rode Plein in Moskou: Jos Cuijpers (tweede van links) temidden van deskundigen uit Londen, Mumbai, Johannesburg, Berlijn en Moskou - 8 december 2013.

De Brabantse piramide

Op 11 september 2013 was het plotseling landelijk nieuws: Jos Cuijpers heeft een piramide ontdekt! En ja: het is een echte piramide, vergelijkbaar met de oud-Egyptische trappiramides. En nee, Jos Cuijpers is niet de eerste die het bestaan ervan onthult heeft, want het feit dat hier iets geweest is, was al veel langer bekend, onder meer uit oude kaarten. Maar iedereen was er tot nu toe vanuit gegaan dat de piramide allang verdwenen was. Maar hij blijkt nog steeds aanwezig te zijn als een aardlichaam van 50x50 m met een hoogte van 17 m. BN/De Stem bracht het nieuws als eerste en allerlei media volgden, waaronder het televisieprogramma Max Live op Nederland 1 en de nieuwsrubriek van Radio 2. Ook de Gazet van Antwerpen en de Vlaamse televisiezender ATV pikten het nieuws op.

piramide

BN De Stem - 10 september 2013

Omroep Brabant - 10 september 2013

Youtube

de Telegraaf - 10 september 2013

radio 2 - 11 september 2013

ATV België - 12 september 2013

lezing op Fort Altena over erfgoed en toerisme

Op 19 september 2013 heeft Jos Cuijpers een lezing gegeven op Fort Altena (gem. Werkendam) over Erfgoed en toerisme. Het is een bijeenkomst van de Stichting Liniebreed Ondernemen met de zuidelijke Liniegemeenten. De lezing ging over hoe overheden en ondernemers gezamenlijk de schouders eronder moeten zetten om de Nieuwe Hollandse Waterlinie te vermarkten en productontwikkeling te organiseren.  

lezing in Antwerpen over erfgoed en toerisme

Op 14 en 15 oktober 2013 heeftl Jos Cuijpers een lezing gegeven in Antwerpen over Erfgoed en toerisme op het internationale forum "Management planning of fortresses" van het samenwerkingsverband AT FORT. 

Russische vertaling boek Erfgoedtoerisme

Het boek van Jos Cuijpers: Geld verdienen met erfgoed, is in het Russisch vertaald. De Russische uitgave is in oktober verschenen en gepresenteerd op de conferentie: "Modernization of tourism education Russia claims based company market employers" op 9 en 10 oktober in Sint-Petersburg.
Uiteraard is de Nederlandse versie ook nog  verkrijgbaar:  
bestellen

lezing in Duitsland over erfgoed en toerisme

Op 28 en 29 augustus 2013 heeft Jos Cuijpers een lezing gegeven in Berlijn over Erfgoed en toerisme op het internationale forum "Communication, Branding and marketing" van het samenwerkingsverband AT FORT. De lezing werd gegeven in de historische citadel Spandau. Volgens  Andrea Theissen, directrice van de citadel Spandau, was de lezing van Jos Cuijpers een van de hoogtepunten van de bijeenkomst.

Eerste spade in de grond voor ondergronds museum Utrecht

Enkele maanden geleden is de eerste spade de grond in gegaan als voorbereiding van een ondergronds museum onder het Domplein in Utrecht. 25 jaar geleden had Jos Cuijpers dit al ontworpen ten behoeve van een prijsvraag. meer

Groen licht voor reconstructie vestingwerken Valkenburg

grendelpoort

De gemeenteraad van Valkenburg heeft groen licht gegeven voor het verdere herstel van de vestingwerken in Valkenburg. De middeleeuwse Geulpoort en Grendelpoort zullen worden gereconstrueerd. Gekozen is voor een herkenbare reconstructie op basis van de historische situatie die door een wetenschappelijke commissie was onderzocht. Jos Cuijpers is lid van die commissie en begeleidt de restauratie van de Grendelpoort. Verder heeft hij de noodzakelijke ruimtelijke onderbouwingen opgesteld. Naar verwachting zullen de werkzaamheden eind 2014 gereed zijn.

meer onderzoeken in Houten

Cuijpers Advies heeft van de gemeente Houten opdracht gekregen het erfgoed in Het Eiland van Schalkwijk en het erfgoed in Houten benoorden het Amsterdam-Rijnkanaal in kaart te brengen.

lezing in Rusland over erfgoed en toerisme

vol-2

Op 15 februari 2013 heeft Jos Cuijpers een lezing gegeven over Erfgoed en toerisme op het internationale forum "Vologda Upgrade, investments in Tourism" in de mooie Russische plaats Vologda. meer

Het boek: GELD VERDIENEN MET ERFGOED is uit!

front-klein-2

Sinds eind 2012 is het boek GELD VERDIENEN MET ERFGOED uit! Een must voor bestuurders, ambtenaren, leden van erfgoedorganisaties en iedereen die zich met erfgoed, toerisme en city-marketing bezighoudt. meer

Cuijpers Advies doet onderzoek in Houten

De gemeente Houten heeft Cuijpers Advies opdracht gegeven om cultuurhistorisch onderzoek te doen in diverse bestemmingsplangebieden. meer

Nieuwe landgoederen bij Moerstraten

Projectbureau Ruimtelijke Ontwikkeling heeft twee nieuwe landgoederen ontworpen bij Moerstraten (gemeente Roosendaal). De ontwikkeling wordt gesteund door de gemeente. meer

Nieuwe woonbuurt in oud stadje

ravenstein-2

In het prachtige vestingstadje Ravenstein heeft Cuijpers Advies een nieuw woonbuurtje ontworpen met een vertrouwde uitstraling die past bij een oude omgeving.  meer

lezing in Rusland over erfgoed en toerisme

pskov-foto-2

Op 9 februari 2012 heeft Jos Cuijpers een lezing gegeven over Erfgoed en toerisme op de conferentie voor Hanzesteden in het Russische Pskov. meer

Cuijpers Advies doet onderzoek in Valkenburg.
palanka-2

De gemeente Valkenburg aan de Geul heeft Cuijpers Advies opdracht gegeven om de mogelijkheden van het gebied rondom hotel Palanka aan het Walramplein te onderzoeken. meerGouverneur Hultmanstraat 2 

5224 CJ  's-Hertogenbosch 

The Netherlands 

+31 651 46 11 15

info@posd.eu